فرم قراردادهای داخلی

 


قراردادهای داخلی در سالن های زیبایی معمولا توافقی و بر حسب مورد متفاوت اند. قرارداد اجاره ی اتاق یا صندلی و … در سالن های آرایشی و زیبایی امری طبیعی و عرف هستند و رواج دارند. ولیکن بایستی مراقب سوءاستفاده های طرفین بود.

ما در اینجا یه نمونه توافق داخلی اجاره صندلی را برای شما آماده کرده ایم که منطقا ممکن است به روز نباشد، ولیکن می توانید از آن الگو برداری کنید و برای خود استفاده کنید. ما به همین نیز بسنده نکرده ایم و فایل ورد آن را نیز ضمیمه کرده ایم تا از آن استفاده کنید. باشد که ما را به یاد داشته باشید.

تپش بیوتی قزوین، حس خوب زیبایی

دانلود در قالب فایل pdf: اجاره صندلی آرایشگاه تپش

دانلود در قالب فایل docx:اجاره صندلی آرایشگاه تپش