رنگ تأتو

رنگ های تأتو

  • از رنگ تأتو با پایه آب می توان برای بدن استفاده کرد. رنگ های پایه آب را زمانی که به داخل لیوان آب می ریزیم، در لیوان […]
  • برای نقش انداختن روی بدن و صورت از رنگ تاتو مخصوص استفاده می شود.  رنگ تاتو با پایه روغن نیز برای صورت مناسب تر است. البته در برخی مواقع […]