نمونه تبلیغات


نمونه تراکت ها و تبلیغات زیبایی برای استفاده ی شما عزیزان در اینجا قرار گرفته تا ازش الهام بگیرید و استفاده کنید.

این تراکت ها و بروشورها و … نمونه کارهایی اند که توسط تیم کلاغ قرمز به ادرس طراحی شده اند.

 اگر نیاز به فایل خام این طراحی ها داشتید به آدرس فوق مراجعه و ازشون درخواست کنید تا به شما بدون پرداخت هزینه ای تقدیم بشه. تندرست باشید.

تپش، حس خوب زیبا شدن


تبلیغات ریسو، تراکت سیاه و سپید: