گریپ دستگاه تأتو

لوازم بهداشتی و یکبار مصرف تأتو
آوریل 19, 2020
استند های تاتو
آوریل 19, 2020

گیریپ در واقع بخشی از دستگاه تاتو بدن است که در دست تاتو آرتیست قرار میگیرد که ابتدای آن با دستگاه متصل میشود و انتهای آن سوزن و سرپلاک یا کارتریج قرار دارد.
مطلبی که در انواع گریپ صدق میکند این است که سایز های مختلفی از گریپ ها موجود هستند که بهتر است برای خط انداختن (لاینینگ) از گریپ های باریکتر و برای سایه زدن (شیدینگ) از گریپ های قطور تر استفاده کنید.

آموزش دستگاه تاتو بدن، آموزش انواع گریپ