تاتو بدن بزنیم یا نزنیم؟

از تاتو  سوال دارید؟ تاتو دوست دارید؟ بقیه بهتون می گن که ممکنه بعدا پشیمون بشید؟  فکر می کنید کسانی که تاتو می زنند، بعدا براشون مشکلی پیش خواهد اومد؟ ... ادامه مطلب

تاتو بدن در قزوین

تاتو بدن در قزوین: در بخش 41 از دفتر اول کتاب مثنوی معنوی شعری می خوانیم؛ که روزی فردی برای خال یا تاتو (کبودی) زدن نقش شیر نزد استاد (دلاکی) ... ادامه مطلب